Genom stadsförnyelse skapar vi ett trivsammare Landskrona

Landskrona ska vara en stad där människor trivs, vill bo och arbeta. Och också flytta till.

För att förverkliga den visionen har Landskrona Stadsutveckling bland annat fått uppdraget att utveckla staden och skapa en balans mellan olika bostadsformer. Detta synliggörs till exempel genom det arbete som bolaget gör genom de förvärvade fastigheterna.

Områden och fastigheter som tidigare upplevts som otrygga har genom renovering, modernisering, rivning och nybyggnation blivit attraktiva, både att bo i och som mötesplatser. Nedan presenteras arbetet med och utvecklingen av de fastigheter som Landskrona Stadsutveckling för tillfället arbetar med.