Trygghetsvandring

Landskrona ska vara en stad där man trivs och dit många vill flytta.

På senare år har brottsligheten sjunkit och tryggheten ökat. Det är de flesta överens om, inte minst stadens invånare. En förklaring till den positiva utvecklingen är det nära samarbetet mellan olika aktörer, som alla har ett och samma mål. Att Landskrona ska vara en stad där man trivs och dit många vill flytta.

En viktig del av Landskronas trygghetsarbete utgår från den samverkansöverenskommelse som tas fram vartannat år mellan Landskrona stad och polisen. Fastighetsägarna spelar en stor roll i arbetet med att skapa trygga kvarter och boendemiljöer.

Oseriösa och kriminella aktörer/individer får svårt att etablera sig om fastighetsägarna aktivt samverkar med varandra, med polisen och med lokala myndigheter. Om fastighetsägare säkerställer att trapphus, källare och vindsförråd hålls välskötta och säkra, försvårar det för narkotikaförsäljning, förvaring av vapen och stöldgods.

Under 2022-2023 ska insatser som bidrar till ökad trygghet ske genom platssamverkan mellan fastighetsägare, polis, kommun, näringsliv och civilsamhället. I första hand ska platssamverkan utvecklas i Karlslundsområdet samt i centrum/öster där otryggheten är högst. Landskronahem, Landskrona Stadsutveckling AB  i samarbete med Landskrona stad ska även starta upp ett projekt mot olovlig andrahandsuthyrning under 2022.

  • Intresset från många av stadens fastighetsägare att delta i Landskronas trygghetsarbete har ökat år för år, säger Annika Persson, trygghetssamordnare i Landskrona stad. Det finns absolut en positiv inställning till det arbete som staden gör kring de här frågorna.