Trygghetsvandring

Landskrona ska vara en stad där man trivs och dit många vill flytta.

På senare år har Landskrona blivit tryggare. Det är de flesta överens om, inte minst stadens invånare. En förklaring till den positiva utvecklingen är det nära samarbetet mellan olika aktörer, som alla har ett och samma mål. Att Landskrona ska vara en stad där man trivs och dit många vill flytta.

För att förstärka samarbetet har en Trygghetsvandring utförts. Trygghetsvandringen runt Wrangelska parken, gav konkreta förslag på förbättringar. Det handlade exempelvis om bättre belysning, att ta bort växtlighet och en önskan om en ökad polisiär närvaro för att störa de grupper som ägnar sig åt olika former av kriminell verksamhet, exempelvis försäljning av narkotika, och som av de boende upplevs som hotfulla. Men också att fastighetsägarna i området behövde vidta olika åtgärder.

Intresset från många av stadens fastighetsägare att delta i Landskronas trygghetsarbete har ökat år för år, säger Fredrik Stenberg på Landskrona stadsutveckling. Det finns absolut en positiv inställning till det arbete som staden gör kring de här frågorna, understryker Fredrik, och lyfter fram den trygghetscertifiering som är ett av de verktyg som Landskrona Stadsutveckling arbetar med.