Vi har ett alldeles speciellt uppdrag

Vårt uppdrag är att bidra till en positiv utveckling av Landskronas boendemiljöer och näringsliv.

Vi har ett alldeles speciellt uppdrag
Vårt uppdrag är att arbeta med frågor som bidrar till att göra Landskrona till en ännu bättre stad, där människor trivs, vill bo och arbeta, samtidigt som det är en attraktiv stad för näringslivet.

En del av vårt arbete handlar om att skapa trygghet i Landskrona. Annat handlar om att se till att de fastigheter som finns i staden förvaltas på ett sätt som gör att det finns bra bostäder där människor trivs och mår bra. Men som också gör att det blir intressant för fler fastighetsbolag att investera i Landskrona.

Uthyrningsgrupp
Uthyrningsgruppen består av stadens större fastighetsägare och stadens individ och familjeförvaltning. Syftet är följa utvecklingen på hyresmarkanden samt hjälpa till med bostadssociala kontrakt och anvisade från migrationsverket.

Landskrona Stadsutvecklings primära målsättningarna är att:

  • Påverka inflyttningen genom en gemensam hyrespolicy
  • Utforma åtgärder mot misskötta fastigheter
  • Skapa balans mellan hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt
  • Tillföra nya verksamheter
  • Öka integration och motverka segregation

Prioriterade målsättningar

  • 1. Påverka inflyttningen
  • 2. Åtgärder mot oseriöst fastighetsägande
  • 3. Balans mellan olika upplåtelseformer
  • 4. Tillföra nya verksamheter
  • 5. Motverka segregation