Kontakt

Landskrona Stadsutveckling AB

Besöksadress och postadress
Emaljgatan 1,
261 43 Landskrona

Telefon
0418-47 00 00 (växel, Landskrona stad)

Kontaktpersoner
VD: Lars Bengtsson, lars.bengtsson@lautveckling.se, 070 – 509 55 92
Ordförande: Per Johansson, per.johansson@brinova.se