Uthyrning

Här hittar du en sammanställning för vad som gäller när du söker lägenhet i Landskrona stad.

Söka lägenhet
Landskrona Stadsutveckling förmedlar inga bostäder. I stället söker du hyreslägenhet direkt hos respektive fastighetsägare eller genom olika bostadsförmedlare.

Uthyrningspolicy
I Landskrona finns det en uthyrningspolicy som är framtagen av Landskrona Stadsutveckling tillsammans med privata fastighetsägare, Landskronahem och stadens myndigheter. Denna policy gäller vid uthyrning av bostäder och lokaler inom Landskrona stad.

I policyn anges de grundkrav som gäller för att hyra en lägenhet. De fastighetsägare som godkänner uthyrningspolicyn erbjuds att delta i Landskrona stads bostadssociala arbete samt vid planering av olika stadsmiljöer för att öka tryggheten och trivseln i staden.
Uthyrningspolicy Landskrona stad 2015-09-14

Villkor om maximalt antal boende vid uthyrning i flerbostadshus
Boverket har tagit fram en definition av trångboddhet, vilket i princip innebär att man räknas som trångbodd om det bor mer än en person per rum i en bostad, kök och vardagsrum oräknat, undantaget sammanboende par som förväntas dela sovrum. Denna promemoria, som tagits fram av Landahl Advokatbyrå på uppdrag av Landskrona Stadsutveckling, för att utreda förutsättningarna för villkorsreglering i bostadshyresavtal.