Nyheter

Här hittar du aktuell information om de frågor och uppdrag som Landskrona Stadsutveckling fortlöpande arbetar med.

Följeforsknings-rapport

Urbant utvecklingsarbete i Landskrona

Nya bostäder i Sjukhuskvarteret

3Hus planerar för 42 lägenheter i 16-våningshus och åtta radhus

Ny VD

Ny VD för Landskrona Stadsutveckling AB har tillträtt.

Kronan 5

I januari 2018 påbörjades ombyggnaden och renoveringen av fastigheten Kronan 5.

Kronan 3

Fastigheten Neptun 25 som ägs av Kronan 3 är belägen på Östergatan 79 i närheten av Teaterparken.

Wrangelska parken

Vår vision är att göra Wrangelska parken och gatorna intill mer inbjudande, levande och trygga.

Frukostmöte 1/3-2019

Den 1 mars bjöd Landskrona Stadsutveckling och Landskrona stad in till en frukostträff på Landskrona teater.

Landskrona är på rätt väg

Från vision till verklighet. Så skulle man kunna beskriva den utveckling som skett i Landskrona under de senaste åren, och där Landskrona Stadsutveckling spelar en viktig roll.

“Tillsammans” ger resultat och en tryggare stad

På senare år har Landskrona blivit tryggare. Det är de flesta överens om, inte minst stadens invånare. En förklaring till den positiva utvecklingen är det nära samarbetet mellan olika aktörer, som alla har ett och samma mål. Att Landskrona ska vara en stad där man trivs och dit många vill flytta.

Landskronas läge innebär stora möjligheter

Det attraktiva läget mitt i Öresundsregionen, Nordens största arbetsmarknad och 4 miljoner människor, innebär stora möjligheter för invånare och företagare. Landskrona är en stad i stark utveckling och med fokus på tillväxt vad gäller inflyttning, etablering och turism. Det attraktiva läget mitt i Öresundsregionen, Nordens största arbetsmarknad och 4 miljoner människor, innebär stora möjligheter för invånare och företagare.