Nyheter

Här hittar du aktuell information om de frågor och uppdrag som Landskrona Stadsutveckling fortlöpande arbetar med.

Årsstämma 2024

Årsstämmorna hölls på stadshuset den 10 april.

Ny styrelse 2023

På bolagsstämman den 10 maj valdes en ny styrelse

Försäljning av Albano 5

Fastigheten med f d "Svanholms Glas" såld

Förvärv av fastigheter

Landskrona Stadsutveckling köper två fastigheter

Följeforsknings-rapport

Urbant utvecklingsarbete i Landskrona

Nya bostäder i Sjukhuskvarteret

3Hus planerar för 42 lägenheter i 16-våningshus och åtta radhus

Ny VD

Ny VD för Landskrona Stadsutveckling AB har tillträtt.

Kronan 5

I januari 2018 påbörjades ombyggnaden och renoveringen av fastigheten Kronan 5.

Kronan 3

Fastigheten Neptun 25 som ägs av Kronan 3 är belägen på Östergatan 79 i närheten av Teaterparken.

Wrangelska parken

Vår vision är att göra Wrangelska parken och gatorna intill mer inbjudande, levande och trygga.