Kronan 5

I januari 2018 påbörjades ombyggnaden och renoveringen av fastigheten Kronan 5.

I januari 2018 påbörjades ombyggnaden och renoveringen av fastigheten. De första bostadsrättsinnehavarna kunde efter slutbesiktning flytta in i sina lägenheter samma år, alldeles före jul.