Wrangelska parken

Vår vision är att göra Wrangelska parken och gatorna intill mer inbjudande, levande och trygga.

Visionsplanen är en del av ett större arbete med att göra Landskrona mer attraktivt att bo i. Gatorna intill Wrangelska parken och själva parken har varit eftersatta och är i behov av upprustning.

Utredningsområdet ligger i centrala Landskrona och det finns en blandning av bostäder, verksamheter och samhällsservice i området.

Syftet med visionsplanen är att presentera idéer för vad som kan ske i området för att göra platsen mer inbjudande, levande och trygg. Visionen har sin grund i analyser av platsen, samt intervjuer med fyra fastighetsägare och kommunen.

Visionsplanens målgrupp är medarbetare och beslutsfattare i Landskrona stad.

Wrangelska parkens historia
Wrangelska parken har fått sitt namn efter greve Fredrik Ulrik Wrangel som arbetade åt Gustav III. År 1800 kommenderades han till Landskrona regemente och fick några år senare egendomen Wrangelska trädgården. Dammen i den dåvarande trädgården, kallad Pannkakedammen, är en rest av en vallgrav som omgav Landskrona på 1500-talet.

Efter grevens död 1853 levde Wrangelska trädgården vidare och hamnade i stadens ägo. Sommaren 1926 var parken en välbesökt nöjesplats för barn och familjer. Bland annat fanns där karuseller och musik. Boende i de omkringliggande fastigheterna klagade dock på ljudnivån, varför festplatsen inte återkom året efter.

Parken öppnades upp för allmänheten 1928. Parken var främst tänkt att användas av barn, med lekplats och gräsmatta för bollspel. Pannkakedammen var försedd med stängsel och Gröna gång var en relativt bilfri gata. Rosariet och de japanska körsbärsträden tillkom senare. 1948 fick parken dessutom en musikestrad (scen). Med musikestraden kom Wrangelska parken med sina så kallade friluftskonserter under flera årtionden att bli en samlingsplats för landskronaborna. Under sommarmånaderna hölls Tisdagskonserter i parken, vilka var ett måste för många Landskronabor. Men med tiden blev konserterna mindre populära och till slut revs musikestraden.