Frukostmöte 1/3-2019

Den 1 mars bjöd Landskrona Stadsutveckling och Landskrona stad in till en frukostträff på Landskrona teater.

Träffen riktade sig till fastighetsägare, näringsidkare och butiksinnehavare verksamma i Landskrona. Huvudpunkten var en föreläsning om ”Mat och dryck på framtidens mötesplatser” med Karl Grafström.

Landskrona stadsutveckling kommer att fortsätta anordna träffar och möten med fokus på fastighetsägande, näringsverksamhet, handel m m. Planen är att anordna minst två träffar per år.