Kronan 3

Fastigheten Neptun 25 som ägs av Kronan 3 är belägen på Östergatan 79 i närheten av Teaterparken.

Med sitt central läge och nära södra infarten till Landskrona stadskärna vill bolaget ta tillvara på fastighetens potential för nybyggnation.