Förvärv av fastigheter

Landskrona Stadsutveckling köper två fastigheter

Landskrona Stadsutveckling förvärvar hörnfastigheterna Albano 5 samt S:t Erik 53. Två fastigheter som är en viktig del i områdets utveckling.

Albano 5, vid Eriksgatan/Fabriksgatan, där Svanholms Glas verkade är en kulturhistoriskt värdefull byggnad som dock är i starkt behov av upprustning. Fastigheten är en viktig del av stadsbilden men behöver åter få liv. Den andra fastigheten, S:t Erik 53, vid hörnet av Stora Norregatan/Föreningsgatan ger bra möjligheter för att kunna förtäta och skapa nya attraktiva bostäder. Köpeskillingen för båda fastigheterna är 13 miljoner.

– För oss har det varit väsentligt att de fastigheter vi nu säljer kommer i seriösa händer och utvecklas positivt, säger Per Rosengren, ägare av Svanholms Glas.

I området har även bygglov beviljats för bostadsrätter på fastigheterna S:t Göran 3 och 4, hörnfastigheten Eriksgatan/Föreningsgatan. Kvarteret vid Väster Park slutförs inom en snar framtid med Parkhusen, bostadsrätter i radhuslängor av HSB och Midroc. Dessutom kommer inom kort tomterna i kvarteret S:t Göran på Eriksgatan/Vagnmansgatan/S:t Göransgatan att bebyggas med bostäder. Hela området kommer därmed att tillföras nya bostäder som kommer att ge såväl stadsdelen som området en ökad attraktivitet.

– Samtliga injektioner i stadsdelen som pågår är avgörande för att nå fram till en bättre rustad, starkare och mer balanserad stad och stadsdel. De fastigheter vi förvärvar är en viktigt del i områdets utveckling och här vill vi vara med och bidra, säger Peter Billquist, styrelseordförande Landskrona Stadsutveckling.