Försäljning av Albano 5

Fastigheten med f d "Svanholms Glas" såld

Albano 5

Fastigheten Albano 5, fd Svanholms Glas, som är en kulturhistoriskt värdefull byggnad i starkt behov av upprustning har sålts till HällestadGruppen. Företaget har tidigare renoverat gamla stationsbyggnaden samt Weibullsholm i Landskrona. De kommer nu att ta sig an byggnaden från 1910 för att skapa nya unika och efterfrågade lägenheter. Hörnet Eriksgatan/Fabriksgatan kommer åter att få liv och bli en viktig del av stadsbilden.