Ny styrelse 2023

På bolagsstämman den 10 maj valdes en ny styrelse

Landskrona Stadsutvecklings styrelse: Emil Fennstam, Annila Hansson, Fatmir Azemi, Torkild Strandberg, Unni Sollbe, Patrik Hall, Per Johansson (ordförande), Peter Ullmark, Joakim Sander (suppleant), Lars Bengtsson (vd)

Årsstämman har valt ny styrelse för nästkommande år.
Landskronas kommunfullmäktige har valt Torkild Strandberg (L), Fatmir Azemi (S), Annila Hansson (L), Emil Fennstam (SD) och Torbjörn Brorsson (M). Dessa val bekräftades på årsstämman samtidigt som fastighetsägarnas representanter valdes: Per Johansson (Brinova), Unni Sollbe (Stena Fastigheter, Peter Ullmark (Victoriahem) och Patrik Hall (Heimstaden). Joakim Sander (HSB Landskrona) valdes till suppleant.

Landskrona Stadshus AB har utsett Per Johansson till styrelsens ordförande.