Årsstämma 2024

Årsstämmorna hölls på stadshuset den 10 april.

Årets stämmor för Landskrona Stadsutveckling med dotterbolag är genomförda. Enligt beslut från kommunfullmäktige (de politiskt tillsatta posterna) och fastighetsägarna valdes styrelse, revisor och lekmannarevisor om för 2024, fram till nästa årsstämma.