Nya bostäder i Sjukhuskvarteret

3Hus planerar för 42 lägenheter i 16-våningshus och åtta radhus

Pressmeddelande 2020-06-22

Fastighetsbolaget 3Hus köper bolaget Kronan 2 av Landskrona Stadsutveckling AB. Affären omfattar delar av Sjukhuskvarteret, där 3Hus planerar att bygga ett 16-våningshus, flera radhus och även lägenheter i den så kallade Överläkarvillan.

År 2015 köpte Landskrona Stadsutveckling AB fastigheter i Sjukhuskvarteret och påbörjade en planering för framtida byggprojekt. 2018 vann detaljplanen för kvarteret laga kraft.

Planförslaget omfattar ett 60-tal bostäder fördelat på 8 radhus, cirka 42 lägenheter i ett 16-våningshus och renovering av den före detta Överläkarvillan, med 4 lägenheter. Överläkarvillan som byggdes 1909 är ritad av stadsarkitekt Fredrik Sundbärg.

– Vi ser stor potential i området som ligger nära Landskrona station och stadskärnan. Vi tror att det finns ett stort intresse på marknaden för det här projektet och är glada över att få chansen att bygga i Landskrona, säger Joakim Lindahl, projekt- och fastighetsutvecklare på 3Hus.

Landskrona Stadsutveckling AB ser affären som en möjlighet att lyfta ett område som tidigare varit eftersatt.

– Här finns alla möjligheter att skapa nya attraktiva bostäder på centralt läge i Landskrona och lyfta fram den vackra Överläkarvillan som är belägen vid en av entréerna till området, säger Lars Bengtsson, vd för Landskrona Stadsutveckling AB.

En övergripande ambition med försäljningen är att öka utbudet av bostads- och äganderätter i stadskärnan för att skapa balans mellan olika upplåtelseformer. Området domineras i dag av hyresrätter.

För mer information:

Lars Bengtsson, vd Landskrona Stadsutveckling AB
070-509 55 92
lars.bengtsson@lautveckling.se

Joakim Lindahl, projekt- och fastighetsutvecklare, 3Hus
042-564 00
joakim.lindahl@3hus.se

Johan Nilsson, stadsbyggnadschef, Landskrona stad
0733-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se

Om Landskrona Stadsutveckling AB
Landskrona Stadsutveckling AB bildades i början av 2013 och ägs i dag av Landskrona stad och sju större privata fastighetsägare. Landskrona stad äger cirka 94 procent av bolaget. Syftet med bolaget är att genom fastighetsutveckling göra Landskrona till en attraktiv stad att verka, bo och leva i.

Om 3Hus
3Hus ingår i familjeägda BrA Invest-gruppen och har tillsammans med systerbolagen BAB bygg och BAB anläggning lång erfarenhet och kompetens inom alla typer av byggnationer. 3Hus har rötterna i nordvästra Skåne med huvudkontor i Åstorp och är verksamma i södra Sverige.
3hus.se

Ladda ner pressmeddelandet som pdf >