Myndighetsutövning

Genom samordnade myndighetsutövningar arbetar Landskrona Stadsutveckling för professionell förvaltning av fastigheter.

Ett uppdrag som Landskrona Stadsutveckling har är samordnad myndighetsutövning. Det innebär helt enkelt att vi tillsammans med bland annat representanter från Miljöförvaltningen, Räddningstjänsten, Stadsbyggnadsförvaltningen och Polisen samarbetar för att kartlägga de fastigheter som finns i staden och samordna olika myndighetsinsatser. Landskronas samordnade myndighetsutövning ska ses som en hjälp för fastighetsägare att utöva en professionell förvaltning och att utveckla sina bestånd.

För fastighetsägare som missköter sina fastigheter ska det vara svårt att verka i Landskrona. De inblandade myndigheterna har kontinuerliga möten för att kartlägga oseriösa fastighetsägare och därefter samordna lämpliga myndighetsinsatser på ett effektivt sätt. Som service för alla fastighetsägare finns en broschyr med information om skyldigheter, ansvarsområden, egenkontroll med mera. Där finns också en checklista som fungerar som hjälp.