Trygghetscertifiering av fastigheter

Alla fastigheter behöver tillsyn och underhåll och det är viktigt med en bra boendemiljö. Som fastighetsägare kan du trygghetscertifiera din fastighet.

Vi har samlat information du kan ta hjälp av i “Introduktion till professionell fastighetsförvaltning i Landskrona”. Miljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och räddningstjänsten i Landskrona stad kan också svara på frågor som rör ventilation, energiförsörjning, byggnader, brandsäkerhet med mera. Läs mer på stadens hemsida landskrona.se
Introduktion till professionell fastighetsförvaltning – Landskrona Stadsutveckling

Inför en trygghetscertifiering bör en mängd åtgärder genomföras, både i inomhusmiljön och utomhusmiljön. Exempel på svaga punkter som kan behöva förbättras är belysning på gården eller i förrådsutrymmen, säkrare dörrar och källarförråd. Alla åtgärder görs för att få en säkrare boendemiljö genom att försvåra brottslighet.
Mer detaljerad information om hur en trygghetscertifiering går till och vad man ska tänka på finns i broschyren “Trygghetscertifiering av bostäder”,
Trygghetscertifiering av bostäder – Landskrona Stadsutveckling

Vid en trygghetscertifiering går man igenom fastigheten och kontrollerar utemiljö, entréparti, trapphus, dörrar, lägenheter, källar- och vindsförråd samt övriga gemensamma utrymmen. Man tittar också på nyckel- och passersystem samt förvaltning. I “Checklista – för trygghetskontroll av bostadsfastigheter” finns en tydlig uppställning på vad som ska vara uppfyllt för en godkänd trygghetscertifiering.
Checklista – för trygghetskontroll av bostadsfastigheter

När fastigheten är godkänd finns en emaljskylt att pryda fastigheten med – kontakta Landskrona Stadsutveckling för att få skylten!