Fastighetsbolaget Kronan 2 Landskrona AB – bolaget sålt

Sjukhuskvarteret 18–19 på S:t Olovsgatan 41 och 43 ligger i Landskronas östra del mellan Landskrona centrum och Landskronas järnvägsstation. På fastigheten står i dag den för många Landskronabor välkända överläkarvillan från 1909, ritad av dåvarande stadsarkitekt Fredrik Sundbärg.

Efter att Landskrona Stadsutveckling köpte Sjukhuskvarteret 18–19 påbörjades planering för framtida byggprojekt. I den detaljplan som vunnit laga kraft ingår nybyggnation av ett 16-våningshus och radhus samt renovering av överläkarvillan. Syftet är att lyfta ett område som upplevs som otryggt och en fastighet med kraftigt eftersatt underhåll. Ett annat syfte är att möjliggöra ett ökat utbud av bostads- och äganderätter för att skapa balans mellan olika upplåtelseformer och ge ytterligare tillfälle till inflyttning till Landskrona.

Bolaget Kronan 2 är sålt till 3Hus som planerar att bygga ett 16-våningshus och femton radhus. Överläkarvillan byggs om till fyra bostadsrätter. Preliminär säljstart är sommaren 2024 med byggstart 2025 och inflyttning 2026. Vill du veta mer? Läs här!