Fastighetsbolaget Kronan 5 Landskrona AB – fastigheten såld

Kronan 5 med fastigheten Karl XV 5, ritad av Henrik Sjöström, är en byggnad uppförd 1906 i Landskronas stadskärna, med tidstypisk arkitektur. Tidigare bestod fastigheten av hyresrätter som var slitna och nedgångna.

2015 förvärvade Landskrona Stadsutveckling fastigheten. Under januari 2017 påbörjades arbetet med att ombilda fastigheten till en bostadsrättsförening. Under hösten samma år kom lägenheterna ut till försäljning, och intresset för att teckna sig för lägenheterna visade sig vara stort.

I januari 2018 påbörjades själva ombyggnaden och renoveringen av fastigheten. De första bostadsrättsinnehavarna kunde efter slutbesiktning flytta in i sina lägenheter samma år, alldeles före jul.

Fastigheten har nu sålts till bostadsrättsföreningen. Bolaget är passivt.