Fastighetsbolaget Kronan 6 Landskrona AB

I juni 2018 förvärvades i Asmundtorp fastigheterna 1:140 och 1:297 på Kustvägen 8 respektive Bäckvägen 2. Fastigheterna har ett viktigt läge mitt i Asmundtorp och det finns en utvecklingspotential.

Byggnaderna är nu rivna och på sikt är det tänkt att tomten ska bebyggas med nya bostäder, samtidigt som den omkringliggande miljön förbättras. Arbetet med att utveckla en ny detaljplan förväntas bli godkänd under 2020. Arbetet med att hitta en fastighetsutvecklare som kan ta över projektet har påbörjats.