Fastighetsbolaget Kronan 6 Landskrona AB – fastigheten såld

I juni 2018 förvärvades i Asmundtorp fastigheterna 1:140 och 1:297 på Kustvägen 8 respektive Bäckvägen 2. Fastigheterna har ett viktigt läge mitt i Asmundtorp och det finns en utvecklingspotential.

Byggnaderna är nu rivna och på sikt är det tänkt att tomten ska bebyggas med nya bostäder, samtidigt som den omkringliggande miljön förbättras. En ny detaljplan blev godkänd under 2021.
Fastigheten har sålts till Landskronahem AB som kommer att driva projektet vidare. Bolaget är passivt.