Fastighetsbolaget Kronan 3 Landskrona AB

Fastigheten Neptun 25 som ägs av Kronan 3 är belägen på Östergatan 79 i närheten av Teaterparken. Den byggnad som tidigare fanns på tomten har nu rivits för att ge plats för en attraktiv utemiljö för förskolan i närheten samt för en temporär parkeringsplats.

Med sitt central läge och nära södra infarten till Landskrona stadskärna vill bolaget ta tillvara på fastighetens potential för nybyggnation. Därför planerar Landskrona Stadsutveckling att framöver bygga bostäder på den temporära parkeringsplatsen. Arbetet med att utforma en ny detaljplan samt att hitta en lämplig exploatör fortsätter.