Fastighetsbolaget Kronan 8 Landskrona AB

Fastigheten S:t Erik 53 – arbete med ny detaljplan för bostäder pågår. Idag finns en avgiftsbelagd parkeringsplats på fastigheten.