Landskronas läge innebär stora möjligheter

Det attraktiva läget mitt i Öresundsregionen, Nordens största arbetsmarknad och 4 miljoner människor, innebär stora möjligheter för invånare och företagare. Landskrona är en stad i stark utveckling och med fokus på tillväxt vad gäller inflyttning, etablering och turism. Det attraktiva läget mitt i Öresundsregionen, Nordens största arbetsmarknad och 4 miljoner människor, innebär stora möjligheter för invånare och företagare.

Det unika läget med närhet till flera storstäder, flygplatser, universitet, kommunikationer och nya attraktiva stadsdelar, handels- och industriområden lockar allt fler att investera i staden. Företagen har upptäckt Landskronas oslagbara läge mitt i Öresundsregionen, och många väljer att etablera sig just här. Staden har en stark tradition som industristad men på senare år har även tjänsteföretag, handel och logistik upptäckt Landskrona.

Efter flera års planering flyttades Landskronas camping och golfbanans första hål ett stenkast norrut för att göra plats för en havsnära stadsdel med 1 100 nya bostäder i Norra Borstahusen. De första 150 bostäderna är klara och efter hand flyttar allt fler in. Nyligen utsågs Mötesplats Borstahusen till Skånes första femstjärniga camping och för andra året blev Landskrona Sveriges bästa golfstad.

Stadens nya landmärke
Vid den nya entrén Österport planeras för ett nytt handelshus som kombineras med kontor och bostäder på de övre våningsplanen. Kvarteret som kallas Jäntan, blir stadens nya landmärke. Den nya entrén öppnar också upp för stadens möjlighet att expandera i östlig riktning när stadskärnan kopplas samman med området öster om järnvägen.

I norra delen av Landskrona finns stadsdelen Karlslund som är under stor omdaning och innefattar förtätning av bostadsområdet, utveckling av idrottsområdet och service för invånarna. Redan i dag finns på området en fotbollsarena, äventyrsbad och ishall. Där finns också ett friluftsområde, lekplatser och en djurpark. Målet är att skapa en mer sammanhållen stad där Karlslund kopplas närmare övriga stadsdelar.

Nyproduktion boklok
Flera infrastrukturella åtgärder har genomförts under 2018 och projektet fortsätter enligt plan. Under 2019 kommer bland annat BoKlok att uppföra ett 30-tal radhus i ägandeform. Det kommunala bostadsbolaget Landskronahem har påbörjat rivning av två tomställda bostadshus samt uppförande av nytt huvudkontor i området. Ett flertal boendedialoger har genomförts med boende och intressenter i området i samarbete med olika aktörer.

Avslutningsvis har Landskrona stad och Landskrona Stadsutveckling högt ställda ambitioner på att skapa en integrerad stad med en balanserad bostadsmarknad där Landskrona bidrar till hela regionens utveckling.